Ako si vypočítať BMI a prečo sa to oplatí?

V dnešnej dobe zdravý životný štýl a strava sú veľmi dôležité. Ak si chcete udržať zdravie a dobrú fyzickú kondíciu, je dôležité udržiavať si aj správnu telesnú hmotnosť. Jedným z nástrojov, ktoré nám pomôžu určiť našu telesnú hmotnosť, je BMI alebo index telesnej hmotnosti.

Čo je BMI a ako sa vypočíta?

BMI je skratka pre Body Mass Index, teda index telesnej hmotnosti. Ide o pomerné zastúpenie telesnej hmotnosti a výšky. Vypočítate si ho tak, že svoju váhu v kilogramoch rozdelíte v druhej mocnine svojej výšky v metroch. Teda, BMI = hmotnosť (kg) / (výška(m) x výška(m)). Napríklad, ak máte hmotnosť 70 kg a výšku 1,75 m, vypočítate si BMI takto: 70 / (1,75 x 1,75) = 22,9.

Čo znamenajú jednotlivé BMI hodnoty?

BMI sa delí na niekoľko kategórií podľa hodnôt, ktoré vám pomôžu určiť, či máte správnu telesnú hmotnosť. Hodnoty sú nasledujúce:

 • BMI menej ako 18,5: Podváha. Je dôležité prijať opatrenia na zlepšenie výživy a získanie správnej hmotnosti.
 • BMI 18,5 – 24,9: Normálna hmotnosť. Je dôležité udržiavať si túto hmotnosť, aby sme sa cítili dobre a udržiavali si zdravie.
 • BMI 25 – 29,9: Nadváha. V tejto fáze je dôležité uvedomiť si, že je čas na zlepšenie stravy a zvyšovanie fyzickej aktivity.
 • BMI 30 – 34,9: Obezita I. Pri tejto hodnote je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie výživy a fyzickej aktivity.
 • BMI 35 – 39,9: Obezita II. V tejto fáze je potrebné konzultovať s lekárom a prijať opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu.
 • BMI viac ako 40: Obezita III. V tejto fáze je potrebné okamžite konzultovať so svojim lekárom a prijať radikálne opatrenia na zlepšenie zdravotného stavu.

Prečo sa oplatí vedieť svoje BMI?

Vedomie si svojho BMI nám umožňuje lepšie kontrolovať naše zdravie a prevenciu mnohých zdravotných problémov. Napríklad, pri nadváhe alebo obezite môžu byť vyššie riziká srdcových ochorení, cukrovky typu 2, vysokého krvného tlaku, kĺbových problémov a mnohých ďalších. Ak poznáte svoje BMI, môžete sa viac sústrediť na to, ako zlepšiť svoj životný štýl, aby ste si udržali zdravie a dobrú fyzickú kondíciu.

Ako dosiahnuť zdravé BMI?

Ak máte BMI, ktoré ukazuje na nadváhu alebo obezitu, nezúfajte. Existujú jednoduché kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste dosiahli zdravé BMI a udržiavali si zdravie.

 1. Znížte príjem kalórií a sledujte svoju stravu. Jedzte viac ovocia, zeleniny, celozrnných potravín a obmedzte príjem cukrov a tukov.
 2. Zvýšte svoju fyzickú aktivitu. Pokiaľ možno, cvičte aspoň 30 minút denne a snažte sa zvyšovať intenzitu cvičenia postupne.
 3. Udržiavajte si pravidelný spánok a minimalizujte stres.
 4. Vyhnite sa konzumácii alkoholu alebo ho aspoň minimalizujte.
 5. Konzultujte so svojím lekárom a pravidelne sa kontrolujte.

Zhrnutie

Vedomie si svojho BMI môže byť užitočné na udržanie zdravého životného štýlu a prevenciu mnohých zdravotných problémov. Pri sledovaní svojho BMI je dôležité zamerať sa na zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa správnu stravu a dostatok fyzickej aktivity. Snažte sa tiež minimalizovať stres a sledovať svoje zdravie pravidelnými návštevami lekára. Nezabudnite, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zlepšeniam vašej fyzickej kondície a zdravia.